Strafrecht

Strafrecht

Bij strafrecht wordt vaak gedacht aan grote en zware criminaliteit, zoals moord, doodslag, grootschalige handel in verdovende middelen, oplichting en fraude, cybercrime en zedenzaken (seksuele misdrijven). Iedereen kan echter eenvoudig met het strafrecht in aanraking komen. Denk daarbij bijv. aan het veroorzaken van een verkeersongeval, rijden onder invloed, bedreiging en belediging. Steeds meer gedragingen worden onder het strafrecht gebracht en de straffen op deze misdrijven en overtredingen worden steeds weer verhoogd. Daarmee zijn ook de gevolgen steeds omvangrijker. Behalve de oplegging van straf kunnen er ook andere gevolgen zijn voor de toekomst. Een aantekening op je strafblad (officieel: uittreksel justitiële documentatie) heb je al snel. Dat kan je droombaan of -reis in de weg zitten. Denk hierbij aan het niet kunnen verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag of een beveiligingspas, dan wel het niet toegelaten worden tot een land als de Verenigde Staten van Amerika. Ook kun je al snel worden verplicht om DNA-materiaal te moeten afstaan, vanwege de veroordeling voor een misdrijf. Het verkregen profiel uit dat DNA-materiaal wordt langdurig (20 tot 30 jaar) bewaard in een landelijke databank. Vanwege al deze mogelijke gevolgen is het raadzaam om tijdig een strafrechtspecialist in te schakelen. In sommige gevallen kan wellicht een oplegging van straf of maatregel worden voorkomen door te verzoeken om een sepot of mediation in te zetten.

Wij maken geen onderscheid tussen ‘grote’ en ‘kleine’ strafzaken. Alle strafzaken zijn even belangrijk voor ons. Neem direct contact op, zodra u wordt opgeroepen voor een verhoor bij de politie, u wordt aangehouden en naar een politiebureau wordt gebracht of op een zitting bij de officier van justitie of rechtbank moet verschijnen.

Wij kunnen u ook helpen bij het instellen van verzet tegen een strafbeschikking, klagen over een inbeslagname of ingenomen rijbewijs, bezwaar maken tegen een omzetting van een taakstraf of afname van DNA-materiaal. Daarnaast kunnen we een zienswijze indienen tegen een voornemen tot afwijzing van een beveiligingspas of VOG, een woningsluiting in het kader van de Opiumwet of u helpen met het indienen van een gratieverzoek.

Behalve particulieren staan wij evenzeer ondernemingen bij die in aanraking (dreigen) te komen met het (commune) strafrecht en/of het economische strafrecht.