Tarieven

Tarieven

Bij de intake van uw zaak bespreken wij altijd de financiële kant van onze rechtsbijstand. Afspraken daaromtrent leggen wij ook altijd schriftelijk vast. Wij werken op basis van de volgende mogelijkheden:

Gefinancierde rechtsbijstand

In strafzaken werken we vaak op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Dit houdt in dat het overgrote deel van de kosten voor onze rechtsbijstand wordt vergoed door de overheid. U dient slechts een eigen bijdrage te betalen. De hoogte van die eigen bijdrage wordt ieder jaar aangepast en is afhankelijk van uw inkomen. Of u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, hangt af van de hoogte van uw verzamelinkomen in het door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde peiljaar (huidige jaar minus 2 jaar) en uw gezinssituatie. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar www.rechtsbijstand.nl.

Prijsafspraken

Indien u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt of daarvan geen gebruik wenst te maken, kunt u met ons afspraken maken op betalende basis. Wij kunnen u bijstaan op basis van een uurtarief. Ons uurtarief bedraagt € 190,-- exclusief 21% BTW. U kunt er ook voor kiezen om met ons een vast bedrag af te spreken voor de rechtsbijstand per instantie. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van o.a. de aard, ernst en omvang van de zaak, de door u gewenste onderzoekshandelingen, het aantal zittingen, de soort instantie (OM, politierechter of meervoudige strafkamer, gerechtshof) en de plaats daarvan (gelet op de reistijd en kilometers).

Met ons zijn altijd afspraken te maken over de betaling van een nota in redelijke maandelijkse termijnen. Bij aanvang van de zaak brengen we altijd een voorschot in rekening. Dit voorschot dient te worden betaald, voordat we aanvangen met onze werkzaamheden.

Rechtsbijstandsverzekering

Strafzaken (verdachten) worden veelal uitgesloten in rechtsbijstandsverzekeringen. De enige, veelvoorkomende uitzondering daarop betreft betrokkenheid bij een verkeersongeval. Dat verschilt echter per rechtsbijstandsverzekeraar. Ga dit dan ook altijd zelf na.

De kosten voor rechtsbijstand in slachtofferzaken worden veelal wel gedekt in rechtsbijstandsverzekeringen. Sommige verzekeraars hebben hiervoor eigen juristen en/of advocaten in dienst. Weet dat het u altijd vrijstaat om een eigen advocaat in te schakelen met dekking van de rechtsbijstandsverzekeraar.