Slachtofferzaken

Slachtofferzaken

Als u slachtoffer bent geworden van een strafbaar feit dan heeft dat in veel gevallen een grote impact op uw leven. Niet alleen vanwege opgelopen (psychisch) letsel of materiële schade, maar ook vanwege de vele onbeantwoorde vragen. Wat is mij precies overkomen, waarom is mij dat overkomen? Wie is de verdachte? Wat gaat er met de verdachte gebeuren? Wie houdt mij hiervan op de hoogte? Gaat de verdachte straf krijgen? Etc. etc.

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van uw rechten als slachtoffer. Zo heeft u het recht om informatie te krijgen over de verdenking, de voorlopige hechtenis van een verdachte, zijn of haar invrijheidstelling, de inhoudelijke zittingsdatum etc. U heeft het recht om kennis te mogen nemen van het dossier met de bewijsmiddelen tegen de verdachte. In sommige gevallen kunt u een gesprek hebben met de officier van justitie en heeft u op de inhoudelijke zitting het recht om te spreken over wat u overkomen is. Daarnaast heeft u het recht om schadevergoeding van de verdachte te vragen. Soms kan het zinvol zijn een voorschot te vragen via het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Als u graag een persoonlijk gesprek wenst met de verdachte kan om mediation of herstelbemiddeling worden verzocht.

Wilt u hulp bij het uitoefenen van deze slachtofferrechten, dan staan wij u graag bij. Aangezien wij specialisten zijn op het gebied van slachtofferrechten in strafzaken, kunnen wij u veelal kosteloos van rechtsbijstand voorzien.

Wenst u in een civiele zaak rechtsbijstand als slachtoffer, dan zijn wij niet het juiste kantoor. Civielrecht is een aparte tak van sport. Wij verwijzen u in dat geval graag door naar andere specialisten.