[error-SH-searchBar()]
Slachtofferzaken

Wij zijn specialisten in (jeugd)strafrecht, slachtofferzaken en psychiatrisch patiƫntenrecht en zoeken samen met u naar de juiste oplossing

Waar mogen wij u mee van dienst zijn?

Slachtofferzaken

Slachtofferzaken

Als u slachtoffer bent geworden van een strafbaar feit dan heeft dat in veel gevallen een grote impact op uw leven. U vraagt zich wellicht af wat u precies overkomen is en waarom u het slachtoffer daarvan geworden bent. Wellicht vraagt u zich ook af wat er met de verdachte gaat gebeuren en wanneer deze terecht moet staan. Of u vraagt zich af of u uw schade vergoed kunt krijgen en, zo ja, op welke wijze(n). Wellicht wilt u graag kennisnemen van het strafdossier tegen de verdachte of wilt u de rechter vertellen wat het strafbare feit met u gedaan heeft? Graag helpen wij u met het informeren over uw rechten als slachtoffer en het effectief uitoefenen daarvan.


U kunt o.a. denken aan:

  • Informatie over het verloop van de strafprocedure (bijv. informatie verkrijgen over de verdenking, de inhoudelijke zittingsdatum, kennisname van het strafdossier, informatie over de invrijheidstelling van de verdachte, hoe verloopt de strafprocedure etc.);
  • Uitoefenen van het spreekrecht op de inhoudelijke strafzitting;
  • Gesprek met de officier van justitie voorafgaand aan de inhoudelijke strafzitting;
  • Zelf bewijsstukken laten toevoegen aan het strafdossier tegen de verdachte;
  • Schadevergoeding verzoeken via een vordering benadeelde partij;
  • Uitkering aanvragen via het Schadefonds Geweldsmisdrijven;
  • Mediation of herstelbemiddeling (contact leggen met de verdachte).

Vanwege ons specialisme kunnen wij u in veel gevallen van kosteloze rechtsbijstand voorzien. Wij zullen u in alle gevallen uitleg verschaffen over de voorwaarden voor kosteloze rechtsbijstand.