Jeugdstrafrecht

Jeugdstrafrecht

Als het voor volwassenen al raadzaam en wenselijk is tijdig een strafrechtspecialist in te schakelen geldt dit nog meer voor minderjarigen. Gelukkig gebeurt dit ook al standaard in het overgrote deel van de jeugdstrafzaken. In de wet is geregeld dat minderjarigen recht hebben op kosteloze rechtsbijstand van een jeugdstrafrechtspecialist voorafgaand en tijdens politieverhoren. Zeker bij minderjarigen is het noodzakelijk dat het contact met de advocaat snel, persoonlijk en informeel is. Zij zijn kwetsbaar, komen vaak voor het eerst met politie en justitie in aanraking en hebben geen idee wat er allemaal te gebeuren staat en wat de gevolgen kunnen zijn van hun handelen. Zij zijn nog in ontwikkeling naar volwassenwording en afhankelijk van ouders en verzorgers. Bij minderjarigen is een pedagogische aanpak belangrijk. Er worden minderjarigen meer kansen geboden. Passende hulpverlening of opvoedkundige maatregelen zijn vaak belangrijker dan straf. De afdoening bij minderjarigen dient passend en geboden te zijn en dient zo spoedig mogelijk plaats te vinden.

Bij minderjarigen zijn de afdoeningsmogelijkheden legio. Het is dus belangrijk, gelet op de mogelijke gevolgen voor de toekomst (VOG, strafblad, DNA, werk, school etc.), dat zij worden bijgestaan door een jeugdstrafrechtspecialist die van alle juridische en pedagogische opties op de hoogte is. Zeker bij minderjarigen is het ook belangrijk om de inzet van mediation te overwegen.

Als uw zoon of dochter een brief ontvangt met een oproeping voor een verhoor of zitting, neem zo spoedig mogelijk contact op. Wij kunnen ook helpen met het indienen van een zienswijze tegen het voornemen tot afwijzing van een VOG of beveiligingspas of het indienen van een bezwaarschrift tegen een omzetting van een taakstraf in jeugddetentie of tegen afname DNA.