[error-SH-searchBar()]
Psychiatrisch patiëntenrecht

Wij zijn specialisten in (jeugd)strafrecht, slachtofferzaken en psychiatrisch patiëntenrecht en zoeken samen met u naar de juiste oplossing

Waar mogen wij u mee van dienst zijn?

Psychiatrisch patiëntenrecht

Psychiatrisch patiëntenrecht

Psychische klachten kunnen iemands leven aardig op de kop zetten. Als dergelijke psychische klachten het leven in ernstige mate gaan overheersen en tot ernstig nadeel leiden voor de persoon zelf, dan wel zijn of haar omgeving, dan kan (verplichte) zorg (ambulant of klinisch) via een crisismaatregel of zorgmachtiging noodzakelijk worden geacht. Dergelijke gedwongen zorg kan in sommige gevallen echter voorkomen worden door het opstellen van een eigen plan van aanpak, oftewel een zelf opgesteld behandelplan.

Ook wanneer een crisismaatregel of zorgmachtiging noodzakelijk blijkt kunt u wel degelijk invloed uitoefenen op de verschillende vormen van verplichte zorg en/of de duur daarvan.

In alle gevallen dient namelijk ook te worden beoordeeld of er alternatieven zijn voor verplichte zorg en/of deze zorg wel doelmatig is.

Tijdens de tenuitvoerlegging van de crisismaatregel of zorgmachtiging kunnen eveneens conflicten ontstaan met bijv. de geneesheer-directeur of behandelaar over nut en noodzaak, dan wel de wijze van uitvoering van de behandeling.

In alle gevallen staan wij u graag met raad en daad bij. Wij zijn lid van de Vereniging psychiatrisch patiëntenrecht advocaten (vPan).