[error-SH-searchBar()]
(Jeugd)Strafrecht

Wij zijn specialisten in (jeugd)strafrecht, slachtofferzaken en psychiatrisch patiëntenrecht en zoeken samen met u naar de juiste oplossing

Waar mogen wij u mee van dienst zijn?

(Jeugd)Strafrecht

(Jeugd)Strafrecht

Particulieren
Wetten en regels spelen een steeds grotere rol binnen onze samenleving. Steeds meer gedragingen worden onder het strafrecht gebracht en de straffen op deze misdrijven en overtredingen worden steeds weer verder verhoogd. De bevoegdheden tot ingrijpen voor politie en justitie worden met de dag talrijker. Dat betekent dat mensen vaker en sneller dan zij menen in aanraking kunnen komen met het strafrecht. Het is van belang dat zij in dat geval tijdig gebruik kunnen maken van gedegen juridische bijstand. Dat geldt wellicht nog meer voor minderjarigen: beslissingen op het gebied van strafrecht kunnen nadelige, maar zwaarwegende gevolgen hebben voor wat betreft de justitiële documentatie, de Verklaring omtrent het Gedrag en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden.

Wij maken geen onderscheid tussen bijstand aan meerder- en minderjarigen, dan wel ‘grote’ of ‘kleine’ strafzaken. Alle zaken zijn even belangrijk voor ons.

U kunt bij ons terecht in het geval u een oproep voor een verhoor bij de politie of rechter heeft ontvangen, u een strafbeschikking van de officier van justitie heeft ontvangen, uw zoon of dochter bij de officier van justitie dient te verschijnen voor een zogeheten OM-zitting, uzelf voor de kantonrechter bent gedaagd terzake een verkeersovertreding of bij de politierechter of meervoudige strafkamer dient te verschijnen. Ook in het geval u denkt aan het indienen van een gratieverzoek, bij de rechter dient te verschijnen in verband met een ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, bezwaar wil maken tegen de omzetting van een taakstraf in vervangende hechtenis of een bezwaarschrift wil indienen tegen de verwerking en opname in een landelijke databank van uw DNA-profiel zijn wij u graag van dienst.

Ondernemingen
Behalve particulieren staan wij evenzeer ondernemingen bij die in aanraking (dreigen) te komen met het (commune) strafrecht en/of het economische strafrecht.

Soorten strafzaken (o.a.)

  • Geweldsfeiten (moord, doodslag, zware mishandeling, mishandeling, openlijke geweldpleging, vernieling, overtreding Wet Wapens en Munitie, Vuurwerkbesluit etc.);
  • Vermogensdelicten (afpersing, oplichting, witwassen, diefstal, heling etc.);
  • Drugszaken (Opiumwet);
  • Zedenzaken;
  • Cybercrime (computervredebreuk, oplichting via social media, identiteitsfraude, defacing, Ddos, online handelsfraude, grooming etc.);
  • Verkeersstrafrecht (6 WVW 1994, rijden onder invloed, joyriding, doorrijden na ongeval etc.).