[error-SH-searchBar()]
R.L.I. (Richard) Jansen

Wij zijn specialisten in (jeugd)strafrecht, slachtofferzaken en psychiatrisch patiëntenrecht en zoeken samen met u naar de juiste oplossing

Waar mogen wij u mee van dienst zijn?

R.L.I. (Richard) Jansen

R.L.I. (Richard) Jansen

Hoewel oorspronkelijk geboren en getogen in West-Brabant heeft Richard zijn plaats in de regio Dordrecht-Rotterdam al geruime tijd gevonden. Tijdens zijn studie Nederlands Recht met accent Strafrecht aan de Universiteit van Tilburg heeft Richard eerst stage gelopen bij een gespecialiseerd strafrechtkantoor te Breda. Na zijn ‘cum laude’ afgeronde studie heeft hij de overstap gemaakt naar Rotterdam waar hem de eerste fijne kneepjes van het strafrecht zijn bijgebracht. In Dordrecht heeft hij vervolgens zijn eigen strafrechtpraktijk kunnen opbouwen. Richard staat zowel verdachten als slachtoffers van strafbare feiten bij.

Wanneer de cliënt zijn/haar vertrouwen in hem heeft uitgesproken en de behartiging van de zaak aan hem heeft toevertrouwd, zal Richard zich voor de volle 100% inzetten voor de beste oplossing: alleen het beste is goed genoeg. Hij houdt te allen tijde oog voor de belangen van de cliënt en diens sociale achtergrond. Dat staat voorop. Evenals reële verwachtingen scheppen.

Zijn voorliefde voor sport en de daarbij behorende heroïsche verhalen hebben hem geleerd altijd te blijven geloven in het goede resultaat, daarvoor hard te willen vechten en doorzettingsvermogen te tonen.

Richard is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten (NVSA), Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA) en de Stichting Mens en Strafrecht (MENS).

In 2017 heeft hij de Opleiding Specialisatie Strafrecht aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht gevolgd, waardoor hij zich strafrechtspecialist mag noemen.

In 2015 heeft hij de Leergang Strafrechtelijk bewijsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam gevolgd.

In 2014 heeft hij de Compacte Basisopleiding Letsel- en slachtofferzaken in het strafproces gevolgd.

Richard Jansen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
Strafrecht:
- Financieel economisch strafrecht
- Jeugdstrafrecht
- TBS

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.