[error-SH-searchBar()]
J. (Jessica) van Wingerden

Wij zijn specialisten in (jeugd)strafrecht, slachtofferzaken en psychiatrisch patiëntenrecht en zoeken samen met u naar de juiste oplossing

Waar mogen wij u mee van dienst zijn?

J. (Jessica) van Wingerden

J. (Jessica) van Wingerden

Jessica is per 3 februari 2017 advocaat op ons kantoor. Daarvoor is zij ruim een half jaar als juridisch medewerkster bij Briggeman & Jansen Advocaten werkzaam geweest. Jessica heeft haar bachelor Rechtsgeleerdheid in 2013 behaald aan de Universiteit Utrecht. Haar masteropleiding Strafrecht (2015), alsook haar masteropleiding Forensica, Criminologie en Rechtspleging (2016) heeft zij behaald aan de Universiteit Maastricht.

Haar analytische vaardigheden - o.a. opgedaan door haar werkzaamheden bij Stichting Rechtswinkel Dordrecht - komen in haar werk als advocaat goed van pas. Jessica is erop gebrand alle mogelijke verweren in ieder dossier (groot of klein, eenvoudig of ingewikkeld) op te sporen om zo het ultieme resultaat voor de cliënt te kunnen bereiken. Haar kennis en ervaring opgedaan middels een kortstondig dienstverband bij het Openbaar Ministerie kan zij daarbij eveneens inzetten om de verdachte cliënt zo goed mogelijk voor te bereiden in iedere strafrechtelijke procedure.

Jessica heeft een voorliefde voor muziek, reizen en het strafrecht. Zij zal zich met name bezighouden met de algemene strafrechtpraktijk.  

Jessica is lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA).

Jessica heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Strafrecht:
- Financieel economisch strafrecht
- Jeugdstrafrecht
- TBS

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.