Werkgebieden

 • Arbeidsrecht

  Of u nu een bedrijf heeft of werknemer bent, telkens heeft u weer te maken met een ingewikkeld systeem van arbeidsrechtelijke regels en uitzonderingen daarop. U kunt echter altijd bij ons terecht. Wij staan pal voor uw belangen. Dankzij onze jarenlange ervaring en opgebouwde expertise kunnen wij uw bedrijf juridische bijstand verlenen bij een reorganisatie of bijvoorbeeld begrijpelijke, maar degelijke arbeidscontracten opstellen.

  Ook als u onverhoopt iemand moet ontslaan, behartigen wij uw belangen. Bij ziekte van uw werknemers zoeken we samen met u naar een oplossing. Vanzelfsprekend met uw belangen als uitgangspunt, maar daarbij nooit de redelijkheid uit het oog verliezend.

  Ook als werknemer kunt u op ons rekenen: om een ontslag aan te vechten of een afvloeiingsregeling te treffen bijvoorbeeld. Ook helpen we u bij het incasseren van achterstallig loon of het betwisten van een onredelijk concurrentiebeding. Wordt u geconfronteerd met een studiekostenbeding of een onverwachte wijziging van uw arbeidsvoorwaarden? Wij helpen u graag verder.

 • Huurrecht

 • Wij hebben ook een jarenlange expertise opgebouwd op het gebied van huurgeschillen. Briggeman en Jansen staat zowel bedrijven, instellingen als particulieren bij. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan huuropzeggingen, het opstellen van algemene voorwaarden, huurprijsgeschillen, overlast-procedures, woningruil, servicekosten, indeplaatsstellingen, het invorderen van achterstallige huur, et cetera. Indien nodig benutten we ook bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke oplossingen, waardoor we een keur aan specialismen voor u kunnen benutten. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en vraag naar de mrs. Theo Briggeman en Zahraa Aliar.

 • Ondernemingsrecht

  Ons kantoor richt zich ook op het adviseren van ondernemers in tal van zakelijke vraagstukken. Startende ondernemers adviseren wij bijvoorbeeld graag over de vraag welke rechtsvorm zij moeten kiezen of bij het opstellen van algemene voorwaarden en de vorm waarin een huurovereenkomst het beste kan worden aangegaan. Wij zijn graag bereid ook oproep- en arbeidscontracten of contracten met klanten of leveranciers voor u op te stellen. AVG kwesties lossen wij graag met u op.

  Verder zijn wij uw onderneming graag behulpzaam bij het incasseren van openstaande nota’s, leggen van beslagen, aansprakelijkheidskwesties en het begeleiden van vergunningsaanvragen. Zo nodig staan wij uw bedrijf bij de rechter bij en kunnen we ook onze strafrechtelijke en arbeidsrechtelijke expertise voor u inzetten. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.  Wij zijn ook graag bereid u op uw bedrijf te bezoeken en samen naar een oplossing te zoeken. Onze tarieven zijn alleszins redelijk!

 • Strafrecht

 • Particulieren

 • Wetten en regels spelen een steeds grotere rol binnen onze samenleving. Steeds meer gedragingen worden onder het strafrecht gebracht en de straffen op deze misdrijven en overtredingen worden steeds weer verder verhoogd. De bevoegdheden tot ingrijpen voor politie en justitie worden met de dag talrijker. Dat betekent dat mensen vaker en sneller dan zij menen in aanraking kunnen komen met het strafrecht. Het is van belang dat zij in dat geval tijdig gebruik kunnen maken van gedegen juridische bijstand. Dat geldt wellicht nog meer voor minderjarigen: beslissingen op het gebied van strafrecht kunnen nadelige, maar zwaarwegende gevolgen hebben voor wat betreft de justitiële documentatie, de Verklaring omtrent het Gedrag en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden.

  Wij maken geen onderscheid tussen bijstand aan meerder- en minderjarigen, dan wel ‘grote’ of ‘kleine’ strafzaken. Alle zaken zijn even belangrijk voor ons.

  U kunt bij ons terecht in het geval u een oproep voor een verhoor bij de politie of rechter heeft ontvangen, u een strafbeschikking van de officier van justitie heeft ontvangen, uw zoon of dochter bij de officier van justitie dient te verschijnen voor een zogeheten TOM(MI)-zitting, uzelf voor de kantonrechter bent gedaagd terzake gijzeling in verband met niet betaalde CJIB-boetes of bij de politierechter of meervoudige strafkamer dient te verschijnen. Ook in het geval u denkt aan het indienen van een gratieverzoek, bij de rechter dient te verschijnen in verband met een ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, bezwaar wil maken tegen de omzetting van een taakstraf in vervangende hechtenis of een bezwaarschrift wil indienen tegen de verwerking en opname in een landelijke databank van uw DNA-profiel zijn wij u graag van dienst.

 • Ondernemingen

 • Behalve particulieren staan wij evenzeer ondernemingen bij die in aanraking (dreigen) te komen met het (commune) strafrecht en/of het economische strafrecht.
 • Slachtofferbijstand in strafzaken

 • Ook wanneer u slachtoffer bent geworden van een strafbaar feit kunt u bij ons terecht. Wij kunnen u helpen bij het opvragen van de dossierstukken, het opstellen van een verzoek tot schadevergoeding (vordering als benadeelde partij), het meedenken over een schriftelijke slachtofferverklaring of het spreekrecht. Tevens proberen wij u zo goed mogelijk door het belastende strafproces te loodsen door u te informeren over het verloop van de procedure, uw rol in dat (op de verdachte toegesneden) proces, alsook de kansen op een veroordeling van de verdachte en de toewijzing van de gevraagde schadevergoeding. Indien noodzakelijk onderzoeken wij eveneens de mogelijkheden tot schadevergoeding via het Schadefonds Geweldsmisdrijven, dan wel via de civielrechtelijke weg. Indien u aangifte heeft gedaan van een strafbaar feit, maar politie en justitie deze niet verder willen oppakken onderzoeken wij de mogelijkheden om alsnog de vervolging van de verdachte te laten plaatsvinden via een klaagschriftprocedure (ex art. 12 Wetboek van Strafvordering).