Cases

Filter op vakgebied:

 • Vakantiedagen opnemen: uw rechten en plichten

  Datum: 2018-08-23
  Kort omschrijving:

  Vakantiedagen opnemen: uw rechten en plichten

   

  Het is zomervakantie. De herfstvakantie komt er al weer spoedig aan. Wellicht denkt u er over na om op vakantie te gaan of wellicht heeft u reeds een vakantie geboekt. Heeft u uw naderende vakantie goed geregeld met uw werkgever? Heeft u nog genoeg openstaande vakantiedagen en waar dient u als werknemer zoal rekening mee te houden?

   

  Aantal vakantiedagen

  Voordat u uw vakantie boekt, is het verstandig om na te gaan of u nog voldoende openstaande vakantiedagen heeft. De wet bepaalt dat u per jaar minimaal recht heeft op vier weken vakantie met doorbetaling van uw gebruikelijke loon. Wanneer u bijvoorbeeld 40 uur per week werkt, dan heeft u minimaal recht op (4x40 uur) 160 vakantie uren. Ofwel 20 vakantiedagen. Deze vakantiedagen zijn uw wettelijke vakantiedagen.

   

  Het staat u vrij om met uw werkgever meer vakantiedagen per jaar af te spreken. Wij adviseren u om dit vast te laten leggen in uw arbeidsovereenkomst. Ook kan in een toepasselijke cao of bedrijfsreglement zijn vastgelegd dat u aanspraak maakt op extra vakantiedagen. Alle vakantiedagen die u bovenop de wettelijke vakantiedagen ontvangt, worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.

   

  Houd u er rekening mee dat u uw opgebouwde vakantiedagen tijdig opneemt. Uw opgebouwde vakantiedagen kunnen namelijk na verloop van tijd komen te vervallen. De wettelijke vakantiedagen vervallen in beginsel zes maanden na het kalenderjaar waarin u ze heeft opgebouwd. De wettelijke vakantiedagen die u in 2018 heeft opgebouwd, dient u dus vóór 1 juli 2019 op te nemen. De bovenwettelijke vakantiedagen vervallen in beginsel vijf jaar na het kalenderjaar waarin u ze heeft opgebouwd. In een cao of een schriftelijke overeenkomst kan een langere vervaltermijn worden afgesproken. Ook als u redelijkerwijs niet in staat bent geweest om uw vakantie op te nemen dan geldt een uitzondering op bovengenoemde termijnen.


  Vakantieaanvraag

  Uw werkgever is verplicht u ieder jaar in de gelegenheid te stellen om vakantie op te nemen. De periode waarin u uw vakantiedagen wenst op te nemen dient u kenbaar te maken bij uw werkgever. Zolang er in uw arbeidsovereenkomst of in de toepasselijke cao hierover geen afspraken zijn gemaakt, moet uw werkgever in principe uw vakantieaanvraag accepteren. Uw werkgever kan dan enkel uw vakantieaanvraag afwijzen, indien “gewichtige redenen zich hiertegen verzetten”. Hiervan kan sprake zijn als uw vakantieverzoek tot ernstige verstoring van de bedrijfsvoering leidt. Hierbij kunt u denken aan de volgende situaties: als er meerdere collega’s tegelijk ziek of op vakantie zijn of bij extreme drukte waardoor u tijdelijk onmisbaar bent.

   

  Binnen twee weken na uw vakantieaanvraag moet uw werkgever schriftelijk aangeven of er gewichtige redenen bestaan waardoor u niet op vakantie kunt gaan. Uw werkgever dient hierin de weigering van uw vakantieaanvraag goed te onderbouwen. Laat uw werkgever dit na, dan is uw vakantie conform uw vakantieaanvraag vastgesteld.

   

  Wanneer uw vakantieaanvraag vanwege gewichtige redenen niet wordt geaccepteerd, dan moet uw werkgever u wel in de gelegenheid stellen om uw vakantiedagen in een andere periode op te nemen. Indien u voldoende vakantiedagen heeft opgebouwd, moet uw werkgever u de gelegenheid geven om minimaal twee opeenvolgende weken of tweemaal een week per jaar vakantie op te nemen. Uw werkgever moet u tijdig op de hoogte stellen wanneer en hoelang u vakantie kunt opnemen, zodat u voldoende ruimte heeft om uw voorbereidingen te treffen voor uw voorgenomen vakantie.

   

  Daarnaast kan uw werkgever onder bepaalde omstandigheden een reeds goedgekeurde vakantieaanvraag, wegens gewichtige redenen, wijzigen. Dit dient wel in overleg met u te zijn gebeurd. Ook is uw werkgever in dit geval verplicht om eventuele schade die u hierdoor lijdt te vergoeden. Indien u bij het aanvragen van uw vakantie tegen problemen aanloopt, raden wij u aan om contact op te nemen met één van onze arbeidsrechtspecialisten.   

   

  Het uitbetalen van vakantiedagen

  Het kan voorkomen dat u aan een het eind van het jaar niet al uw vakantiedagen heeft kunnen opnemen. Kunt u deze vakantiedagen laten uitbetalen door uw werkgever? Uw wettelijke vakantiedagen mogen tijdens uw dienstverband in beginsel niet aan u worden uitbetaald. Dit is anders wanneer uw dienstverband ten einde komt en u nog openstaande vakantiedagen heeft. Deze openstaande vakantiedagen worden dan bij de eindafrekening aan u uitbetaald.

   

  Uw bovenwettelijke vakantiedagen mogen op uw verzoek en met uw instemming aan u worden uitbetaald. Dit moet u echter wel schriftelijk met uw werkgever hebben afgesproken. Ook kan dit zijn vastgelegd in een cao.

   

  Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog nadere vragen hebben, dan kunt u ons altijd bellen of een e-mailbericht toesturen. U kunt dan vragen naar de heer Th.M. (Theo) Briggeman of mevrouw Z.N. (Zahraa) Aliar. Wij helpen u graag verder!

   

  Casenummer: Niet gepubliceerd
  Vakgebied: Arbeidsrecht